prof. Paweł Sajkiewicz

Kierownik Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów IPPT PAN. Jest znanym ekspertem w dziedzinie nauk o polimerach, biopolimerów, rusztowań polimerowych dla inżynierii tkankowej oraz autorem lub współautorem ponad 60 prac naukowych i 3 patentów. Wykładowca na uniwersytetach i w instytutach we Włoszech, Japonii i USA. Do projektu wnosi swój know-how technologiczny jednocześnie wspierając prace młodszych naukowców.