Technologia stentu zewnętrznego

Jesteśmy multidyscyplinarnym zespołem specjalistów pracującym nad stentem zewnętrznym do operacji wszczepienia by-passów.

Dowiedz się więcej

Tło medyczne

WHO prognozuje, że w 2023 roku liczba chorych na miażdżycę tętnic wieńcowych na świecie osiągnie ponad 41 mln osób. W efekcie operacja pomostowania tętnic wieńcowych (wszczepienia by-passów) już dzisiaj jest najczęściej wykonywaną operacją kardio-chirurgiczną na świecie.

Jako by-pass zazwyczaj wykorzystuje się własną żyłę pacjenta. W wyniku działania wysokiego ciśnienia tętniczego i naprężenia naczynie to ulega przebudowie oraz przyrasta grubość ściany - co niestety dzieje się do wewnątrz. Prowadzi to do ograniczenia drożności naczynia.

Stent zewnętrzny
Stentsolution ma na celu:

ograniczenie naprężenia ścian pomostu żylnego
równomierne wzmocnienie na całej jego długości
zachowanie drożności pomostu żylnego
zapewnienie by-passowi optymalnej, długoterminowej funkcjonalności

Zadanie

Wzrost populacji i wydłużanie się średniej długości życia daje miażdżycy więcej czasu na rozwinięcie się u coraz większej liczby ludzi. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy najlepszą możliwością pomocy pacjentom jest zwiększanie dopływu krwi do tętnic wieńcowych poprzez wszczepienie by-passu. Im bardziej rozwinięta miażdżyca tętnic wieńcowych, tym silniejsze wskazania do operacji.

Jesteśmy multidyscyplinarnym zespołem specjalistów pracyjącym nad stentem zewnętrznym do operacji wszczepienia by-passów.

Dlatego tak ważna jest stała optymalizacja procedury wszczepiana by-passów. Potencjalnie może mieć to przełożenie na długość i jakość życia milionów ludzi.

Nasze rozwiązanie ma przyczynić się do utrzymania drożności wykonanych pomostów tętnic, co do dzisiaj stanowi nierozwiązany problem w kardiochirurgii. Ostatecznym celem jest większy komfort i dłuższe życie pacjentów z chorobą wieńcówą.

Piotr Denis, CEO Stentsolution

Nasz zespół

Piotr Denis

Piotr Denis

specjalista w dziedzinie zaawansowanych materiałów funkcjonalnych.

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 2012 roku pracownik Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Obszarem jego zainteresowań i działań jest proces elektroprzędzenia włókien w skali submikronowej i mikronowej. Odpowiada za realizację badań, zarówno w etapie pierwszym jak i drugim. Jego rolą jako PM-a jest zarządzanie czasem potrzebnym do wykonywania kolejnych zadań i osiągnięcie kamieni milowych.

Judyta Dulnik

Judyta Dulnik

specjalistka w dziedzinie biomateriałów.

Ukończyła Inżynierię Biomedyczną na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2013 zatrudniona w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się formowaniem włókien metodą elektroprzędzenia, badaniami struktury i właściwości polimerów pod kątem ich wykorzystania w inżynierii tkankowej. W projekcie odpowiedzialna za wykonanie zadań ze szczególnym naciskiem na obszar biologiczny i biomedyczny oraz optymalizację metod wytwarzania stentu.

prof. Paweł Sajkiewicz

prof. Paweł Sajkiewicz

doświadczony naukowiec w dziedzinie inżynierii materiałowej oraz biomedycznej.

Kierownik Samodzielnej Pracowni Polimerów i Biomateriałów IPPT PAN. Jest znanym ekspertem w dziedzinie nauk o polimerach, biopolimerów, rusztowań polimerowych dla inżynierii tkankowej oraz autorem lub współautorem ponad 60 prac naukowych i 3 patentów. Wykładowca na uniwersytetach i w instytutach we Włoszech, Japonii i USA. Do projektu wnosi swój know-how technologiczny jednocześnie wspierając prace młodszych naukowców.