Piotr Denis

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 2012 roku pracownik Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Obszarem jego zainteresowań i działań jest proces elektroprzędzenia włókien w skali submikronowej i mikronowej. Odpowiada za realizację badań, zarówno w etapie pierwszym jak i drugim. Jego rolą jako PM-a jest zarządzanie czasem potrzebnym do wykonywania kolejnych zadań i osiągnięcie kamieni milowych.