Marcin Skrodzki

Marcin Skrodzki to doświadczony kierownik projektu w branży wyrobów medycznych, który w ciągu ostatnich lat prowadził działania badawczo-rozwojowe, koncentrujące się na badaniach i wdrożeniu innowacyjnych wyrobów medycznych.