Judyta Dulnik

Ukończyła Inżynierię Biomedyczną na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2013 zatrudniona w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się formowaniem włókien metodą elektroprzędzenia, badaniami struktury i właściwości polimerów pod kątem ich wykorzystania w inżynierii tkankowej. W projekcie odpowiedzialna za wykonanie zadań ze szczególnym naciskiem na obszar biologiczny i biomedyczny oraz optymalizację metod wytwarzania stentu.